BLOG

27

Jun

Grattis Nordic Vascular Specialists AB

0 Comment| 0 Likes

Grattis Nordic Vascular Specialists AB till er certifieringen mot ISO 9001:2015 och 14001:2015. Nordic Vascular Specialists AB arbetar med utredning, behandling och uppföljning av patienter som lider av perifer kärlsjukdom inkluderande kirurgisk och medicinsk behandling av åderbråck, kärlförträngningar och utvidgningar av blodkärl. Certifieringen godkändes 2017-06-27. Läs mer på http://www.aderbrackscentrum.se/

You must be logged in to post a comment.