BLOG

8

Aug

Grattis Järva Tolk och Översättningsservice AB

0 Comment| 0 Likes

Grattis Järva Tolk och Översättningsservice AB till er certifiering mot ISO 9001:2015 och 14001:2015. Järva Tolk och Översättningsservice AB förmedlar av tolk och översättningstjänster. Certifieringen godkändes 2017-06-20. Läs mer på www.jarvatolk.se

You must be logged in to post a comment.