BLOG

11

Aug

Sigma Connectivity AB

0 Comment| 0 Likes

Grattis Sigma Connectivity AB till er omcertifiering mot kraven i ISO 9001:2015 och 14001:2015. Sigma Connectivity tillhandahåller av konsulttjänster och kvalitetssäkringstjänster inom produktdesign, produktutveckling, mjukvaruutveckling, industrialisering, tillverkning och resourcing. Omcertifieringen godkändes 2017-06-30. Läs mer på http://www.sigmaconnectivity.com/

You must be logged in to post a comment.