BLOG

26

Mar

Grattis Samuelssons Måleri, Färg & Designhus och Fastighetsservice

0 Comment| 0 Likes
Grattis Samuelssons Måleri, Färg & Designhus och Fastighetsservice till er uppgradering mot ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Samuelssons bedriver yt- och funktionsrenovering genom måleriverksamhet, servicemåleri, industrimålning, lägenhetsmålning, byggnadsmåleri ute och inne, entreprenadmåleri, ROT och underhållsmåleri, fönsterrenovering, brandskyddsmålning och restaurering av kulturbyggnader, yt- och funktionsunderhåll genom fastighetsservice ute och inne samt entreprenad, butiksverksamhet för proffs- och privatkunder samt rådgivning. Certifieringen godkändes 2018-03-26. Läs mer på www.samuelssonsmaleri.se

You must be logged in to post a comment.