BLOG

28

Jun

Grattis Trapets AB

0 Comment| 2 Likes

Grattis Trapets AB till er certifiering mot ISO 27001. Trapets tillhandahåller och utvecklar system och tjänster för regelefterlevnad inom bl.a. värdepappershandel och anti-penningtvätt, där åtaganden inom exempelvis monitorering, IT-leverans och support ingår. Certifieringen godkändes 2018-06-28. Läs mer på http://www.trapets.com/

You must be logged in to post a comment.