Övergången till nya ISO

Övergången till nya ISO 9001 och ISO 14001

Vi följer de regler för övergång som getts ut av ISO och IAF för övergång till ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. De bedöms som nya standarder av Swedac och det har skett flera stora förändringar. Övergång ska vara genomförd senast till mitten av september 2018.

Som certifierat företag ska ni ha tillgång till de nya standarderna och skaffa er kunskap om innehåll och tolkningar. Kompetenskrav ställs även på era internrevisorer.

Ett första lämpligt steg är att genomföra en GAP-analys. Läs standarden och jämför varje krav med vad ni har idag, på så vis får ni en lista över vad ni saknar för att uppfylla de nya kraven. Använd den listan för att göra en handlingsplan för de aktiviteter som krävs för att uppfylla de nya kraven.
Ni kan även höra av er till oss så kan vi genomföra en GAP-analys åt er och ställa samman en lista över vilka krav ni ska uppfylla. Behöver ni även hjälp med handlingsplan och införande av systemet får ni ta kontakt med en konsult, det får inte vi hjälpa er med.

När ni är klara med arbetet hör ni av er till oss och vi planerar in en övergång i samband med nästa ordinarie revision. Övergång kan göras i samband med omcertifiering eller vid löpande revision. Observera att extra tid kan tillkomma om övergången sker vid en löpande revision, bedömning görs när vi får er förfrågan.

Tänk på att vara väl förberedda i samband med övergången. Vid övergångsrevisionen görs revisionen och bedömningen mot den nya standarden. Om kraven inte är införda i er verksamhet kan ni inte tillgodoräkna er revisionen mot nuvarande standard och vänta med övergången till nästa år.

Process för övergång

Övergång kan göras vid alla typer av revisioner i certifieringsperioden eller vid övertagande av certifikat från annat certifieringsorgan. En granskning görs av revisorn på plats hos kund för att säkerställa överensstämmelse med kraven i den nya standarderna. Vår checklista för övergång, som finns med som bilaga, är bas för verifieringen.

Vi har två alternativ för verifiering av överstämmelse med nya krav:

Alternativ 1

Ni fyller själva i checklistan, dokumenterar samt verifierar med hänvisning till dokument, processer, dokumenterad information och/eller andra bevis på att ni uppfyller kraven från standarden. Detta bekräftas sedan av revisorn på plats med lämpliga stickprov på tillämpning.

Checklistan ska mailas till revisorn för bedömning innan besöket.

Alternativ 2

Revisorn går igenom hela checklistan på plats, dokumenterar samt verifierar kraven och gör egna kommentarer och bedömningar.

Alternativ två innebär att extra tid krävs för övergången i samband med löpande revision. En väl ifylld checklista enligt alternativ 1 kan innebära att ingen extra tid krävs. Även inför en omcertifiering ser vi gärna att ni väljer alternativ två, då har vi möjlighet att ge er en bedömning i förväg och säkerställa att ni är redo för övergång till nya standarden.

​​Resurser för att hjälpa dig med övergången