Certifieringsmärke

Användning av vårt märke och marknadsföring av certifiering.

Märket får inte ha en dominerande ställning, plats eller storlek och ska alltid vara placerat i anslutning till ert företagsnamn eller logotype. Märket får inte användas på produkter, laboratorietestrapporter, kalibreringsrapporter eller på annat sätt som ger sken av att det är produkter eller tjänster som är certifierade. Märket får inte sättas i samband med aktiviteter eller platser som inte omfattas av certifieringen. Märket får inte användas så att det ger sken av att SBcert eller Swedac är ansvarig för innehåll i dokument, produkter eller utförande av tjänster.

Om certifikatet återkallas eller upphävs får inte märket användas på något sätt och det måste tas bort från alla ställen det används. Det är inte heller tillåtet att på något sätt ge intryck av att certifieringen fortfarande gäller.

Tillsammans med vårt märke får Swedacs märke användas.

Enbart följande användningsområden av Märket får användas:

  • Brevpapper
  • Reklammaterial
  • Flaggor
  • Fordon (enbart SBcerts märke)
  • Fönsterdekaler
  • Fastigheter
  • Profilkläder
  • Digitala media som hemsida och mail

Missbruk av certifiering eller om ni agerar på annat sätt som innebär att SBcert eller certifieringen misskrediteras innebär att certifikaten återkallas.

ISO 27701
Download in PDF, EPS, JPG, PNG formats
ISO 14001
Download in PDF, EPS, JPG, PNG formats
ISO 9001
Download in PDF, EPS, JPG, PNG formats
ISO 27001
Download in PDF, EPS, JPG, PNG formats
ISO 45001
Download in PDF, EPS, JPG, PNG formats
ISO 9001 / 14001
Download in PDF, EPS, JPG, PNG formats
ISO 14001 / 45001
Download in PDF, EPS, JPG, PNG formats
ISO 39001
Download in PDF, EPS, JPG, PNG formats
ISO 9001 / 14001 / 45001
Download in PDF, EPS, JPG, PNG formats
ISO 9001 / 14001 / 39001
Download in PDF, EPS, JPG, PNG formats
ISO 9001 / 14001 / 39001 / 45001
Download in PDF, EPS, JPG, PNG formats
ISO 26000
Download in PDF, EPS, JPG, PNG formats