BLOG

11

aug

Certifikat suspenderade för 4Pro AB

0 Comment| 0 Likes

Certifikaten för 4Pro AB med org.nr 556655-2864 har suspenderats då konkurs är inledd av bolaget.De certifikat som suspenderas är utfärdade för ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.

You must be logged in to post a comment.