BLOG

2

sep

Certifikat suspenderade för Tinnerstedt Service Management AB

0 Comment| 0 Likes

Certifikaten för Tinnerstedt Service Management AB med org.nr 556945-9687 har suspenderats då konkurs är inledd av bolaget. De certifikat som suspenderas är utfärdade för ISO 9001 och ISO 14001.

You must be logged in to post a comment.