Scandinavian Business Certification

Scandinavian Business Certification AB offers companies and organisations certification services for management systems against ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 39001, ISO 45001 and ISO 26000.

Grattis Real Time Services Cloud AB

Grattis Real Time Services Cloud AB till er lyckade nycertifiering mot kraven i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 27001. Real Time Services Cloud AB erbjuder tjänster inom, utveckling och leverans av tjänster inom IT-drift och support.

Sbcert utökar sin ackreditering inom informationssäkerhet.

Sbcert är ackrediterade för ISO/IEC 27701:2019. ISO/IEC 27701 är en kravstandard för hantering av personuppgifter och ett tillägg till ISO/IEC 27001. Standarden innehåller krav för både personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden. Mot bakgrund av ökad osäkerhet i omvärlden och ökade regulatoriska krav på hanteringen av personuppgifter så är det viktigt att företag och organisationer kan visa att man har fungerande processer för hanteringen av persondata. Att skydda enskilda personers data är en lagstadgad rättighet. Genom en ISO27701-certifiering från Sbcert så kan företag och organisationer visa att man proaktivt tar ansvar för de personuppgifter man samlar in eller förvaltar. Certifieringen stärker varumärket, förbättrar effektiviteten i hanteringen av personuppgifter och hjälper er att hantera kraven i GDPR. Sbcert är ett svenskt certifieringsorgan med ackreditering från SWEDAC. Har du frågor eller vill veta mer om sbcerts tjänster besök oss på sbcert.se

11 May 2022
Read more

Grattis FörsäkringsGirot Sverige AB

Grattis FörsäkringsGirot Sverige AB till er lyckade nycertifiering mot kraven i ISO 27001. FörsäkringsGirot Sverige AB arbetar med att utveckla, producera och på den svenska marknaden tillhandahålla pensionsadministrativa tjänster.

11 May 2022
www.fgirot.se

Grattis Sigma Industry East North AB

Grattis Sigma Industry East North AB till er lyckade omcertifiering mot kraven i ISO 9001 och ISO 14001. Sigma Industry East North AB erbjuder konsulttjänster inom produktutveckling, produktionssystem och processteknik.

Grattis Tidomat AB

Grattis Tidomat AB till er lyckade omcertifiering mot kraven i ISO 9001 och ISO 14001. Tidomat arbetar med  ”Utveckling, tillverkning samt försäljning av tid- och säkerhetssystem.

11 May 2022
www.tidomat.se

Grattis Kiviks Express Klas Hansson åkeri AB

Grattis Kiviks Express Klas Hansson åkeri AB till er lyckade nycertifiering mot kraven i ISO 9001 och ISO 14001

02 February 2022
www.khakeri.se