Case Inquiry

Information

If you have questions concerning our business, want information or other views, email: ulf.nordstrand@sbcert.se

Your case will then be handled by a suitable person. Views on the business will be addressed by the management team. For complaints see below.
Answers will be received via email and you will be continuously informed how your case is handled.

Complaints

If you as a customer are dissatisfied with something in our handling, you can submit a formal complaint to the CEO, via e-mail: ulf.nordstrand@sbcert.se

The complaint must be handled in the best way for the customer. The goal is always for the customer to be satisfied with the service that SBcert delivers. The case must be handled by someone who has not been involved in the complaint.

When a complaint is received, it must be prepared by the CEO before the next management group meeting.

Inför ledningsgruppsmötet:

  • VD kontaktar kund och samlar in information om klagomålet.
  • VD lägger upp en avvikelsen i avvikelseloggen.
  • VD kontaktar och diskuterar problemet med den berörda kundansvarige, samt vid behov revisor eller andra inblandade.

På ledningsgruppsmötet:

  • VD redogör för avvikelsen och förslag på åtgärd om sådan finns.
  • Ledningsgruppen diskuterar och beslutar i ärendet. Om ärendet är komplext eller omfattande, så kan flera möten behövas innan beslut fattas.

Efter beslut:

  • VD eller kundansvarig presenterar SBcerts lösning samt eventuell kompensation om sådan är aktuell.
  • VD eller kundansvarig följer upp utfallet och återrapporterar detta till ledningsgruppen.
  • Ärendet stängs i avvikelseloggen.