BLOG

8

jan

Grattis Autoropa

0 Comment| 0 Likes

Grattis Autoropa till er lyckade omcertifiering mot kraven i ISO 9001 och ISO 14001. Autoropa arbetar med ” Försäljning, Service, Bilvård, Event och Racing”. Företaget är bl a generalagent för Ferrari i Sverige. Läs mer på www.autoropa.se

You must be logged in to post a comment.