BLOG

11

feb

Grattis Commuter Security Group (CSG)

0 Comment| 0 Likes

Grattis Commuter Security Group (CSG) till er lyckade omcertifiering mot kraven i ISO 9001 och ISO 14001. CSG är ett helägt dotterbolag till Keolis och arbetar med Bevakning och säkerhet inom egendomsskydd, ordningshållning, personskydd, flygplats och trygghetstjänster i offentliga miljöer. Deras personal kan bl a ses i tunnelbanan i Stockholm. Läs mer på ww.csg.se

You must be logged in to post a comment.