BLOG

8

jan

Grattis Keolis AB

0 Comment| 0 Likes

Grattis Keolis AB till er lyckade omcertifiering mot kraven i ISO 9001 och ISO 14001. Keolis arbetar med ” Utveckling, försäljning och drift av kompletta lösningar för kollektivtrafik.”. Keolis har ca 6 000 medarbetare i Sverige. Keolis är en av Europas största leverantörer av kollektivtrafik. Läs mer på www.keolis.se

You must be logged in to post a comment.