Grattis Kiviks Express Klas Hansson åkeri AB

Grattis Kiviks Express Klas Hansson åkeri AB till er lyckade nycertifiering mot kraven i ISO 9001 och ISO 14001. Nilsbuss arbetar med ”Åkeri-, flyttverksamhet samt vinterväghållning”. Läs mer på deras hemsida www.khakeri.se