Grattis Ternstedt Invent AB och Närkes Energiteknik AB