BLOG

5

jan

Grattis Urogyn Sverige AB

0 Comment| 0 Likes

Grattis Urogyn Sverige AB till er certifiering mot kraven i ISO 14001:2015. Enligt Stockholms Läns Landstings miljöpolitiska program ska alla verksamheter med en årlig ersättning över 20 miljoner kronor vara miljöcertifierade enligt ISO 14001, EMAS eller motsvarande. Urogyn Sverige är ett tvärdiciplinärt specialistcentrum med inriktning på allmängynekologisk oh allmänurologisk verksamhet. Läs mer på www.urogyn.se

You must be logged in to post a comment.