BLOG

10

okt

Grattis Westan Logisitik AB

0 Comment| 0 Likes

Grattis Westan Logisitik AB till er certifiering mot kraven i ISO 39001 (Ledningssystem för vägtrafiksäkerhet). Enligt siten www.certifiering.nu är ni nu ett av fjorton företag i Sverige som erhållit denna certifiering. Westan Logisitik AB arbetar med försäljning av transportledning och styrning av transporter utifrån givna planer och kvoter. Läs mer på www.westan.nu

You must be logged in to post a comment.