Integritetspolicy

Scandinavian Business Certification AB tar integritet på allvar. Vi är förpliktade att behandla din personliga information i enlighet lagstiftningen i samband med offertförfrågan. Vi samlar in och behandlar personlig information i enlighet med Dataskyddsförordningen (2016/679 / EU), endast med ditt samtycke eller i situationer där vi måste uppfylla lagliga skyldigheter. Nedan beskriver vi vilka typer av personuppgifter vi samlar in, hur vi använder informationen, med vilka vi delar den och vilka åtgärder vi vidtar för att skydda din information.

Vi samlar och behandlar dina personuppgifter i följande syften:
a) att upprätta och upprätthålla en offert och avtal angående våra certifieringstjänster.
b) marknadsföra och kommunicera förändringar i våra tjänster och avtal

Vi delar information i följande syften: 
Den personliga information som du lämnar oss kan meddelas till alla enheter hos Scandinavian Business Certification AB, leverantörer som arbetar på våra vägnar med certifieringsuppdrag, både inhemska och inom EU, och där vi annars är skyldiga att göra så som genom domstolsbeslut. I varje enskilt fall har Scandinavian Business Certification AB vidtagit åtgärder för att säkerställa att all information får ett adekvat lagligt dataskydd. Personuppgifter lagras i 5 år och tas bort om det inte finns en pågående affärsrelation vid detta tillfälle.

Du har rätten att komma åt, uppdatera och ta bort personuppgifter, korrigera och radera din personliga information i enlighet med GDPR. För tillgång, uppdatering och frågor, vänligen maila oss på info@sbcert.se.