Integritetspolicy

Sekretesspolicy

Tack för att du använder våra tjänster och webbsidor. Denna sekretesspolicy är tillämplig för varje person som delar med sig av sina personuppgifter direkt eller indirekt med Sbcert genom användning av våra webbsidor eller tjänster, såsom Sbcert.se.

Sekretesspolicyns tillämpningsområde

Denna sekretesspolicy avser personuppgiftsbehandling där Sbcert är personuppgiftsansvarig, dvs. i de fall Sbcert samlar in, lagrar eller behandlar personuppgifter via vår hemsida, www.sbcert.se, eller våra interna system.

Rättslig grund och personuppgifter

Genom din användning av vår webbplats godkänner du att vi använder cookies och behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna information. Sbcert sparar din besökshistorik i syfte att förbättra och analysera användningen av vår webbplats. Med personuppgifter avses uppgifter som kan hänföras till dig som fysisk person. Vi kan komma att behandla följande typer av personuppgifter hänförliga till dig (beroende på vilka tjänster hos oss du väljer att använda):

  • IP-adress (alltid om samtycke ges)
  • Namn (vid offertförfrågan, revisionsrapport)
  • E-post (vid offertförfrågan, revisionsrapport)
  • Telefonnummer (vid offertförfrågan, revisionsrapport)
  • Organisationsnummer (vid offertförfrågan, revisionsrapport)

Användarinformation, t.ex. cookies, webbläsarinformation, information om enheten du använder och information om hur du interagerar med våra tjänster, exempelvis vilka funktioner du använder och sidor du besöker
Annan information som vi mottar från dig genom din kontakt med oss via vår hemsida. Uppgifterna du lämnar vid offertförfrågan används för att skapa efterfrågad offert och lagras i 6 år om inget avtal skrivs. Vid tecknande av avtal lagras informationen till avtalets upphörande plus 6 år. I samband med förfrågan inhämtas data från offentliga register och sparas som ett led i utförande av tjänst. Datan är adressuppgifter till arbetsställen, beskrivning av verksamhet.
Persondata i granskningsrapporter är en del av tjänstensutförande och lagras så att den är tillgänglig för dig som kund. Informationen lagras tills vidare så länge certifieringen pågår. Vid uppsägning/överföring raderas informationen efter avslut/överlämning.

Cookies

På sbcert.se använder vi cookies för att se hur våra besökare använder våra webbplatser, så att de kan fungera korrekt, utvecklas och bli mer relevanta. En cookie är en liten textfil som sparas på hemsidebesökarens dator. En cookie kan vara antingen en sessionscookie eller en cookie som lagras under längre tid. En sessionscookie försvinner när webbläsaren stängs ner, medan en lagringscookie sparas. Syfte med lagringscookies är att ge hemsidebesökaren en bra funktionalitet och upplevelse på hemsidan. Det kan t.ex. handla om att språkval eller andra preferenser sparas för att underlätta för hemsidebesökaren vid nästa besök.

Cookies är kopplade till din IP-adress och är inte relaterat till någon annan personlig information. Informationen som samlas in genom cookies när det gäller beteende på Sbcert.se sparas inte heller IP-adresser i våra databaser. Som hemsidebesökare kan därför informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet.

Sbcert.se har även cookies för att beräkna och rapportera användarantal och trafik. Vi kan komma att använda även s.k. tredjepartscookies från andra företag för att göra marknadsundersökningar och trafikmätningar. I dessa cookies kan t.ex. IP-adresser, enhetsinformation, webbläsarinformation och liknande information sparas.

Om du inte vill att denna information ska registreras när du besöker Sbcert.se kan du ta bort dem i din webbläsares inställningar. Via din webbläsare kan du både radera cookies samt stänga av möjligheten att lagra cookies på din dator. Väljer du att göra detta kan dock ett flertal funktioner på hemsidan sluta att fungera.

Vi använder även cookies utgivna av tredje part för att ge dig mer relevant information. Dessutom samlar vi statistik över hur våra sidor används för att förbättra din användarupplevelse, och använder cookies för att följa hur användare navigerar på vår webbplats. Informationen i våra cookies anonymiseras innan de skickas till en tredje part, vilket innebär att vi inte kan identifiera dig som person genom denna information.

Lagringsperioder

Sbcert behåller inte dina personuppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamål med behandlingen. I normalfallet är det 6 år, men i vissa fall måste vi spara särskild information enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen och om det finns misstanke om otillåtligt nyttjande av våra tjänster förbehåller vi oss rätten att spara uppgifterna så länge som det är nödvändigt för utredning av ärendet.

Utlämning av personuppgifter

Sbcert är restriktiva med att lämna ut dina personuppgifter till part utanför Sbcert och gör det i de fall det är nödvändigt för att tillhandahålla tjänster till dig. Vi kommer inte dela personuppgifter med tredje part på ett sätt som möjliggör för sådana tredje parter att använda personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål i relation till dig såsom privatperson utan endast till dig i rollen som Sbcerts kund. Uppgifter lämnas även ut till myndigheter, kommuner eller annan part i de fall detta krävs enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Inga personuppgifter överförs till land utanför EU/EES och i de undantagsfall detta sker ingås avtal med leverantören för en säker överföring. Sbcert använder Microsoft Azure som lagringsplattform. Enligt Sbcerts bedömning risken mycket låg att Microsoft lämnar ut till data lämna ut till 3:de part baserat på verksamhetens natur och omfattningen av insamling. Microsoft övervakas med avseende på detta och beslutet att lagra data på Mircosoft Azure kan komma att omprövas.

Dina rättigheter

Sbcert arbetar aktivt med att säkerställa att vi har korrekta personuppgifter. Som registrerad hos Sbcert har du rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga. Du kan kontakta oss på info@sbcert.se för att få hjälp med att uppdatera eller, i vissa fall, radera dina personuppgifter. Du har rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära att behandlingen begränsas. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke och stänga av användningen av cookies, för mer information om hur du blockerar eller tar bort cookies, se ovan under ”Cookies”.

Du har även rätt att begära att få ut dina personuppgifter, när det är tekniskt möjligt, i syfte att överföra dessa till annan personuppgiftsansvarig. Som registrerad kan du en gång per kalenderår begära att få ett kostnadsfritt registerutdrag innehållande de personuppgifter som finns registrerade i våra system; kontakta info@sbcert.se med eventuell begäran om registerutdrag eller korrigering av personuppgifter.

Tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder

Sbcert strävar efter att ha en hög nivå när det gäller skydd av dina personuppgifter. Det innebär bl. a att Sbcerts leverantörer endast får tillgång till dina personuppgifter om det behövs för att de ska kunna utföra sina åtaganden. Det innebär även att vi aktivt arbetar med att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst och säkra de system som används. Samtliga av Sbcerts medarbetare har genomgått utbildning in hantering av personuppgifter.

Kontaktuppgifter

Scandinavian Business Certification AB, org.nr. 556955-7985, är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Kontakta oss: Att: info@sbcert.se

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning, har du rätt att kontakta Integritetsmyndigheten.

Uppdaterad 2021-11-11