Vårt nätverk av ackrediterade tjänster

Partner logo

NET Emballage- och Produkttestning AS utför testning i ett av Europas modernaste laboratorium som är ackrediterat enligt ISO17025. Sedan starten 2007 har utvecklingen gått snabbt och verksamheten har intagit en marknadsledande roll i Skandinavien och även fått ett ökande antal globala kunder runtom i världen.
Utöver testning och certifiering erbjuder vi våra samarbetspartners utbildning, säkerhetsrådgivning och ISO-certifieringar i samarbete med Scandinavian business certification AB.

NET grundades inte för att förändra världen, utan med ett mål: att göra testning och certifiering av emballage lite effektivare, utan att ge vika på säkerheten samtidigt som vi vill skapa en trygg och trevlig arbetsplats för våra medarbetare som brinner för sina arbetsuppgifter. Vi gör ditt problem till vår utmaning - genom kreativitet hittar vi öppningar där andra lätt stöter på hinder.

NET:s goda svarstid, stora flexibilitet och oslagbara leveranstid tillsammans med kompetens och stora entusiasm för det vi gör ger en bra utgångspunkt för god dialog och långsiktigt samarbete – går det bra för dig så går det bra för oss och NET önskar vara en naturlig samlingsplats för branschens framtida utveckling.

Läs mer
Partner logo

atsec information security är en oberoende, privatägd företagsgrupp som fokuserar på att tillhandahålla laboratorie- och konsulttjänster för IT och informationssäkerhet. Vi vänder oss till kommersiella och statliga sektorer runt om i världen.

atsec information security AB är ett svenskt dotterbolag till atsec information security GmbH i Tyskland.

atsec har sitt moderbolag i München (Tyskland) med dotterbolag i Austin (TX), Stockholm (Sverige), Rom (Italien) och Peking (Kina), samt ett lokalt kontor i Shanghai (Kina). Alla företag är finansiellt och i övrigt oberoende. Vi är certifierade enligt ISO 27001, ISO 9001 och ISO 17025, vilket understryker vårt fokus på IT och informationssäkerhet. atsec är även ackrediterat av statliga myndigheter som ett laboratorium för säkerhetsbedömning i Sverige, Tyskland, Italien och USA.

Våra konsulter är experter på standarder för informationssäkerhet, så som GSMA NESAS, Common Criteria, ISO 27001, FIPS-140, German Baseline Protection (IT-Grundschutz) och PCI. atsec specialiserar sig på att utvärdera och testa kommersiella produkter och använder sig av internationella standarder. atsec är även aktivt med och utvecklar nationella och internationella standarder inom informationssäkerhet. Vår erfarenhet sträcker sig från stora till medelstora företag och tack vare vår internationella närvaro i Tyskland, Sverige, USA, Italien och Kina kan vi erbjuda våra kunder stöd över hela världen.

Läs mer
Partner logo

Råd om certifiering och service till certifieringsorgan
Novitec CS är en ägarledd certifieringsbyrå. Vi hjälper företag att utveckla rätt certifieringskoncept och tillhandahåller genom vårt partnernätverk alla de tjänster ditt företag behöver för framgångsrik certifiering. Vi bygger på mer än 15 års praktisk erfarenhet. Vårt "outtasking"-område hjälper certifieringsorgan med tekniskt krävande eller komplexa certifieringsprocesser i alla faser av revisionsprocessen.

Läs mer