Henvendelser og spørsmål

Informasjon

Har du spørsmål angående vår drift, ønsker informasjon eller andre synspunkter, send epost til: ulf.nordstrand@sbcert.se

Saken din vil da bli behandlet av riktig person. Synspunkter på virksomheten vil bli tatt opp av ledergruppen. For klager se nedenfor.
Svar vil bli mottatt via e-post og du vil fortløpende bli informert om hvordan saken din behandles

Klagomål

Dersom du som kunde er misfornøyd med noe i vår håndtering, kan du sende en formell klage til administrerende direktør, via e-post: ulf.nordstrand@sbcert.se

Klagen skal behandles på beste måte for kunden. Målet er alltid at kunden skal være fornøyd med tjenesten som SBcert leverer. Saken skal behandles av noen som ikke var involvert i klagen.

Når en klage mottas, skal den utarbeides av administrerende direktør før neste ledergruppemøte.

Før ledergruppemøtet:

  • Administrerende direktør kontakter kunden og innhenter informasjon om klagen.
  • Administrerende direktør poster et avvik i avviksloggen.
  • Administrerende direktør kontakter og diskuterer problemet med den aktuelle kontoføreren, samt eventuelt regnskapsfører eller andre involverte.

På ledermøtet:

  • Administrerende direktør redegjør for avviket og eventuelle tiltak.
  • Ledergruppen diskuterer og tar stilling til saken.
  • Dersom saken er kompleks eller omfattende, kan det være nødvendig med flere møter før vedtak fattes.

Etter vedtak:

  • Administrerende direktør eller kundeansvarlig presenterer SBcerts løsning og eventuelt kompensasjon.
  • Administrerende direktør eller kundeansvarlig følger opp utfallet og rapporterer dette tilbake til ledergruppen.
  • Saken er avsluttet i avviksloggen.