Tjenester

ISO 9001

ISO 9001 er en styringsstandard for ledelsessystem for kvalitet.

Organisasjoner har utfordring i både å møte fastsatte krav og samtidig
identifisere og imøtekomme fremtidige behov og forventninger, ISO 9001 danner grunnlaget for systematisk kvalitets- og forbedringsarbeid.

Et styringssystem basert på ISO 9001 er en strategisk beslutning for en
organisasjon, og et viktig verktøy for å forbedre organisasjonens ytelse, samt sikre at produkter og tjenester som skal leveres oppfyller kundekrav og lovpålagte krav. Dette øker forutsetningene for økt kundetilfredshet.

Standarden er basert på den velkjente PDCA-modellen (Plan-Do-Check-Act)
med fokus på prosesser, håndtering av risikoer og muligheter, samt
organisasjonens mål og handlingsplaner for kontinuerlig forbedring.

ISO 14001

ISO 14001 er en styringsstandard for ledelsessystem for miljø

En av vår tids største utfordringer er et bærekraftig samfunn i balanse, som ikke setter levekårene til fremtidige generasjoner på spill. ISO 14001 kan hjelpe organisasjoner til å systematisk forbedre sine miljøprestasjoner, og videreutvikle virksomheten sin fra et livssyklusperspektiv.
Et styringssystem basert på ISO 14001 er et verktøy som hjelper organisasjoner med å identifisere organisasjonens miljøaspekter, aktuelle lovkrav og andre krav, samt kontrollprosesser og daglig arbeid for å redusere miljøpåvirkningen av deres aktiviteter, direkte og indirekte.

ISO 45001

ISO 45001 er en styringsstandard for ledelsessystem for helse og sikkerhet på arbeidsplassen.

Arbeidsgiver har et overordnet ansvar for å sikre en trygg arbeidsplass og forebygge mot uønskede hendelser både for ansatte og for annet personell som utfører arbeid innenfor organisasjonens virkeområde.
Et styringssystem basert på ISO 45001 hjelper organisasjoner med systematisk å identifisere risikoer og farer, forebygge ulykker, og redusere uønsket risiko i arbeidsmiljøet. Styringssystemet legger til rette for å møte og implementere lover og krav i organisasjonen på et tidlig tidspunkt.

ISO 39001

ISO 39001 er en styringsstandard for ledelsessystem for trafikksikkerhet.

Ulykker og hendelser i trafikken er et samfunnsproblem og fører til personlige lidelser og omfattende økonomiske kostnader for samfunnet. Grunnlaget er nullvisjonen, at vi skal tilstrebe at ingen blir drept eller skadd i trafikken.
Et styringssystem basert på ISO 39001 hjelper organisasjoner systematisk til å forebygge trafikkulykker og redusere uønsket risiko i trafikksituasjoner.

ISO 27001

ISO 27001 er en styringsstandard for ledelsessystem for informasjonssikkerhet.

ISO/IEC 27001 er et utmerket rammeverk som hjelper organisasjoner med å administrere og beskytte informasjonsmidlene sine slik at de forblir trygge og sikre. Det hjelper organisasjonen til å kontinuerlig vurdere og avgrense hvordan dette skal gjøres, ikke bare for i dag, men også for fremtiden. Dermed beskytter ISO/IEC 27001 din bedrift, ditt omdømme og tilfører verdi.
Standarden tar sikte på å:
• Identifisere risikoer for din bedriftsinformasjon og minimere dem
• Forbedre omdømme og tillit fra interessenter
• Øke informasjonssikkerhetsbevissthet
• Redusere ansattesrelaterte informasjonssikkerhetsbrudd
• Holde deg oppdatert og overholde relevant lovgivning

ISO/IEC 27701 er en utvidelse av ISO/IEC 27001 med fokus på integritet. En internasjonal styringssystemstandard gir veiledning om personvern, inkludert hvordan organisasjoner skal håndtere personopplysninger, og hjelper til med å demonstrere samsvar med personvernregler rundt om i verden. For å bli sertifisert for ISO/IEC 27701 kreves det at du samtidig har eller sertifiserer deg for ISO/IEC 27001. Det er ikke mulig å ha ISO/IEC 27701 uten å være sertifisert for ISO/IEC 27001.

Sbcert har et stort partnernettverk innen informasjonssikkerhet og kan tilby erfarne revisorer innen alle områder og for alle bransjer. Alle våre informasjonssikkerhetsrevisorer har solid IT-erfaring og høy kompetanse innen cybersikkerhet."

ISO 26000

ISO 26000 er en veiledende styringssystemstandard som kan integreres i styringssystemet og som gir anbefalinger vedrørende samfunnsansvar (SR - Social Responsibility) og Corporate Social Responsibility (CSR - Corporate Social Responsibility).

ISO 26000 er et utmerket rammeverk med retningslinjer for egen drift og leverandørkjeder som bidrar til å styre og fokusere på samfunnsansvarsarbeidet og til å kontinuerlig gjennomgå og foredle hvordan dette gjøres, ikke bare for i dag, men også for fremtiden.
En ISO 26000-verifisering bidrar til sterke relasjoner med partnere, myndigheter, media, leverandører, interessenter, kunder og samfunnet der du opererer. Risikostyringen forbedres, og reduserer dermed sannsynligheten for konflikter med interessenter og dårlig publisitet.
Et godt omdømme øker også stoltheten til de ansatte og bedriften blir attraktiv for rekruttering. Selv blant investorer og finansinstitusjoner forenkler det valget når det gjelder å investere i etisk forsvarlige organisasjoner.
Standarden inneholder syv grunnleggende prinsipper som skal gjennomsyre samfunnsansvarsarbeidet, og de kan sees på som obligatoriske for organisasjoner som skal anvende innholdet i ISO 26000.

Grunnleggende prinsipper for samfunnsansvar:
• Ansvarlighet som en organisasjon har for den innvirkningen dens beslutninger har og aktiviteter har på samfunn og miljø.
• Åpenhet
• Etisk oppførsel
• Respekt for interessenter
• Respekt for loven og internasjonale regler
• Overholdelse av internasjonale atferdsstandarder
• Respekt for menneskerettigheter.
ISO 26000 inneholder også syv konkrete problemstillinger hvor hver enkelt bedrift eller organisasjon kan velge hvilke eller hvilke saker de vil fokusere på.
• Organisasjonsstyring
• Menneskerettigheter
• Arbeidsforhold
• Miljø
• Ansvarlig forretningspraksis
• Forbrukerspørsmål

Välj en pålitlig skandinavisk certifieringspartner. SB Cert är en pålitlig leverantör med stort kundfokus!

Sende en forespørsel