Våra tjänster

Scandinavian business certification tillhandahåller certifieringstjänster inom ISO 9001 (kvalitetsledning), ISO 14001 (miljöledning), ISO 45001 (arbetsmiljöledning),  ISO 27001 (informationssäkerhet) och ISO 39001 (vägtrafiksäkerhet).

ISO 9001 är en ledningssystemsstandard för kvalitetsledning. Ett ledningssystem baserat på ISO 9001 är ett verktyg för företag och organisationer som vill säkerställa att deras produkter och tjänster möter kundkraven.

ISO 14001 är en ledningssystemsstandard för miljöledning. Ett ledningssystem baserat på 14001 är ett verktyg för att företag och organisationer skall hantera sin miljöpåverkan och följa tillämpligt lagkrav.

ISO 45001 är en ledningssystemsstandard för arbetsmiljöledning. Ett ledningssystem baserat  på ISO 45001 hjälper organisationer att på ett systematiskt sätt förebygga olyckor och minska risker i arbetsmiljön.

ISO 27001 är en ledningssystemsstandard för informationssäkerhet. Ett ledningssystem baserat på ISO 27001 hjälper organisationer att på ett systematiskt sätt minska hot mot organisationens informationstillgångar och förbygga informationssäkerhetsrisker.

ISO 39001 är en ledningssystemsstandard för Trafiksäkerhet. Ett ledningssystem baserat på ISO 39001 hjälper organisationer att på ett systematiskt sätt förebygga trafikolyckor och minska risker i trafiksituationer.

ISO 50001 är ett ledningssystem för Energiledning. Ett ledningssystem baserat på ISO 50001 hjälper organisationer att systematiskt energioptimera sin verksamhet och förbättra sin energiprestanda. ISO 50001 är ett sätt att uppfylla kraven i lagen om Energikartläggning (2014:266). ISO 50001 erbjuds med svensk revisor, ackreditering via UKAS och certifikaten ställs ut av vår samarbetspartner NQA Ltd i Storbritannien, www.nqa.com

AS 9100 är en utveckling av ISO 9001 för Flygindustrin. Ett ledningssystem baserat på AS 9100 hjälper organisationer att förbättra och systematisera sitt kvalitetsarbete så det uppfyller specifika krav för flygindustrin. Revisionerna utförs av engelsktalande revisor och vid behov tillhandahåller vi personal för översättning, ackreditering via UKAS och certifikaten ställs ut av vår samarbetspartner NQA Ltd i Storbritannien, www.nqa.com

Att vara certifierad innebär en garanti för att systemet är implementerat och verksamt. Våra revisorer har erfarenhet av de branscher som de reviderar, samt stor förståelse för att din verksamhet skall vara effektiv.

Vi är ackrediterade av SWEDAC för ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 och ISO 39001

Ansökningsprocessen

1

När vi har mottagit er ansökan kommer vi att ta personlig kontakt.

2

Tillsammans med er kartlägger vi sedan omfattningen av er certifiering. Vi tittar på er verksamhet och inom vilka områden ni verkar. Kartläggningens omfattning är beroende av vilka standarder ni vill certifiera er för.

3

När kartläggningen är genomförd får ni en offert för önskad tjänst.

Byt till oss

Om ni redan är certifierade av annat certifieringsorgan och vill flytta er certifiering till oss, är det inga problem.

Överföring kan ske genom ett kort överföringsbesök eller i samband med ordinarie löpande revision eller omcertifiering. Överföringsbesöket är kostnadsfritt och föreligger inga hinder överförs ni omgående och får nya certifikat från oss.

Vid överföring i samband med ordinarie löpande revision eller omcertifiering debiteras normalt dagspris enligt offert.

Vi har inga registreringsavgifter, certifikatavgifter, årsavgifter eller liknande dolda avgifter. Överföringen är helt kostnadsfri och debitering sker enbart i samband med ordinarie revisionsbesök, och då till fast dagspris.​