​​Samarbetspartners

Sveriges Åkeriföretag

Sbcert har ett avtal med Sveriges Åkeriföretag där vi erbjuder och utför ISO-certifiering till organisationens medlemsföretag.

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och arbetar för en sund och lönsam utveckling.
Sbcert erbjuder certifiering mot kraven i ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 och ISO 39001. ISO 39001 är en standard för Trafiksäkerhet.

Läs mer på Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och vi arbetar för en sund och lönsam utveckling | Sveriges Åkeriföretag (akeri.se)

Installatörsföretagen

Sbcert har ett avtal med Installatörsföretagen där vi utför ISO-certifiering av IN Ledningssystem mot kraven ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

IN Ledningssystem är en digital tjänst som hjälper företagsledningar utveckla, planera, kontrollera, följa upp och utvärdera den egna verksamheten.

Läs mer på IN Ledningssystem — Installatörsföretagen

Sveriges Byggindustrier

Sbcert utför revisioner för Poveldiplomering på uppdrag av Sveriges Byggindustrier.
Povel är utvecklat för bygg-, anläggnings- och specialföretag att möta de krav som ställs från beställare, myndigheter och övriga intressenter. Genom Povel får företagen hjälpmedel och verktyg för att skapa ett verksamhetsledningssystem som binder samman företagets egna ambitioner med alla de krav som ställs på byggföretag idag.
Povel lämpar sig för alla typer av byggföretag, såväl små som stora. Systemet är uppbyggt enligt byggprocessen. Povel gör det möjligt för företaget att lägga upp sitt ledningsarbete på ett strukturerat sätt efter aktuella förutsättningar och ambitioner. Povel erbjuder analys av företagets olika verksamheter.  Povel ägs och drivs av Sveriges Byggindustrier; Byggarnas bransch och arbetsgivarorganisation. Povel följer de kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav
som anges i ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001:1.​

Avtalet innebär i första hand att Sbcert utför tredjepartrevisioner i anslutning till Poveldiplomeringarna.
Tanken är också att Sbcert skall vara ett konkurrenskraftigt och fördelaktigt val för de Povelföretag som vill ISO-certifiera sig inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
Läs mer om Povel på vår hemsida www.sverigesbyggindustrier.se/povel​

Måleriföretagen

Sbcert har ett avtal med Måleriföretagen där vi erbjuder och utför ISO-certifiering till organisationens medlemsföretag.
Måleriföretagen har ett eget verksamhetssystem som heter VLS2 och det är anpassat för måleriföretag och följer kraven i ISO 9001 och 14001.
Systemet är förberett att möta kraven i nya ISO 9001:2015 och 14001:2015.
Läs mer på maleriforetagen.se