Offertförfrågan

Offertförfrågan

ISO

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

ISO 27001

Certifiering

NycertifieringÖvertagande av befintlig certifiering


Löpande revisionOmcertifiering


Företag








Verksamhet






JaNej




Företaget har konstruktionsansvar

Outsourcad verksamhet som påverkar produkt eller tjänst till kund

Utför arbete på tillfälliga arbetsplatser (ex. byggarbetsplatser, fastighetsskötsel, parkeringsbevakning, etc.)

Anlitar underkonsulter/underentreprenörer som påverkar produkt eller tjänst till kund

Anmälnings eller tillståndspliktigt

Större miljöpåverkan än branschen i övrigt

Högre arbetsmiljörisker än branschen i övrigt

Fler än ett arbetsställe (multisite)