BLOG

2

nov

Scandinavian Business Certification publicerar sin certifieringsdata på IAF CertSearch

0 Comment| 0 Likes

International Accreditation Forum har lanserat en databas (IAF CertSearch) för övervakning av ackrediterade certifieringar. Från 1:a september i år skickar vi vår certifieringsdata till den databasen. IAF CertSearch är en global databas där användare kan söka och validera statusen för ackrediterad certifiering utfärdad av ett certifieringsorgan som har ackrediterats av en IAF undertecknande medlem. SWEDAC som är vår tillsynsmyndighet skickar uppgifter om vår ackreditering till databasen. Detta innebär att du kan kontrollera om certifieringen är giltig, och samtidigt försäkra dig om att certifieringsorganet har ackreditering för området.

 

Alla förändringar hos oss som berör certifikat överförs automatiskt till IAF CertSearch. För våra kunder innebär det att deras certifikat blir globalt tillgängliga och formellt kan valideras.

Läs mer om databasen och testa på https://www.iafcertsearch.org

You must be logged in to post a comment.