ÖVERGÅNGEN TILL NYA ISO

Övergång till ISO 45001:2018

Vi följer de regler för övergång som getts ut av ISO och IAF i MD21:2018 och MD22:2018 för övergång till ISO 45001:2018. ISO 45001 bedöms som en ny standard av Swedac och det har skett en del förändringar. Övergång ska vara genomförd senast mars 2021.

Som certifierat företag ska ni ha tillgång till den nya standarden och skaffa er kunskap om innehåll och tolkningar. Kompetenskrav ställs även på era internrevisorer.

Ett första lämpligt steg är att genomföra en GAP-analys. Läs standarden och jämför varje krav med vad ni har idag, på så vis får ni en lista över vad ni saknar för att uppfylla de nya kraven. Använd den listan för att göra en handlingsplan för de aktiviteter som krävs för att uppfylla de nya kraven.

Ni kan även höra av er till oss så kan vi genomföra en GAP-analys åt er och ställa samman en lista över vilka krav ni ska uppfylla. Behöver ni även hjälp med handlingsplan och införande av systemet får ni ta kontakt med en konsult, det får inte vi hjälpa er med. Använd gärna checklistan i slutet för er GAP-analys.

När ni är klara med arbetet hör ni av er till oss och vi planerar in en övergång i samband med nästa ordinarie revision. Övergång kan göras i samband med omcertifiering, löpande revision eller extra revision.

Observera, innan övergångsbesök kan planeras måste vi göra en ny mandagsberäkning och skicka en uppdaterad offert baserad på kraven för ISO 45001:2015.

Enligt krav från IAF, MD 22:2018 B.2.3.1, får inte revision mot ISO 45001 genomföras under lågsäsong utan måste genomföras då betydande faror och risker föreligger och är möjliga att revidera. För de företag som ligger i fel period kommer revisionerna att tidigareläggas till.

Observera, enligt krav från IAF, MD 21:2018 krav 4.2.2, tillkommer 1 extra revisionsdag för genomgång av de nya kraven i ISO 45001 utöver ordinarie revisionstid.

Den extra dagen ska normalt förläggas i samband med ordinarie revision men för vissa verksamheter kan den förläggas separat enbart för uppgraderingen till ISO 45001:2015. Är ni intresserade av att uppgradera innan ordinarie revision kontaktar ni Peter Hallberg på peter.hallberg@sbcert.se för besked om det är möjligt för er.

Process för övergång

Övergång kan göras vid alla typer av revisioner i certifieringsperioden eller vid övertagande av certifikat från annat certifieringsorgan.

En granskning görs av vår revisor på plats hos er för att säkerställa överensstämmelse med kraven i de nya standarderna.

Vår checklista för övergång, som finns med som bilaga, är bas för verifieringen.

​​Resurser för att hjälpa dig med övergången